La nostra historia

Els nostres inicis

El 4 d’agost del 2006, 16 bredencs ens trobàvem per posar les bases del Centre Excursionista de Breda (CEB). Els 16 socis fundadors del CEB són: Xavier Grèbol, Joan Miquel, Franc Lluis, Sònia Casanovas, Eva Andrés, Imma Solà, Anna Coll, Joan Serra, Josep Cabra, Esteve Alsina, Estel Samon, Eduard Jaume, Francesc Girona, Jordi Nualart, Ferran Soldevila i Eloi Busquets. 
La presentació va ser en el marc de la pujada a Santa Anna, que anualment es fa a Breda per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Diversos membres del Centre Excursionista vam tenir l’honor de pujar i hissar la senyera, fet que entronca directament amb els nostres estatuts, on es destaca l’amor cap a la terra com una de les bases del CEB.
Des del 6 de novembre del 2007, el Centre Excursionista de Breda forma part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Això significa que gaudim del reconeixement oficial per part de la Generalitat, i que els nostres socis podran gaudir dels avantatges d’estar federats a una entitat adscrita a la Secretaria General de l’Esport. 
La veritat és que, de les moltes fites que perseguíem, n’hi ha una per la qual estem molt contents. I fins a cert punt, no depenia de nosaltres. Es tracta de la participació. Des del primer dia, el poble i les rodalies han respost massivament a les convocatòries del CEB. Per marcar-ne una d’especialment reeixida, les 182 persones que ens vam enfilar fins al Castell de Montsoriu el 23 d’abril del 2007.

Moltes gràcies a tothom!